Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
  Strona główna » Regulamin

  Regulamin

  Regulamin sklepu

  §1
  Postanowienia ogólne
   
  1. Sklep internetowy www.max-office.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
  2. Właścicielem Sklepu jest: Max-Office Rafał Sadłowski z siedzibą w Łaskarzewie (ul. Wielgolas 3, 08-450 Łaskarzew) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 2448 przez Burmistrza Miasta Łaskarzew ,  NIP: 291-014-99-64 , tel 530 550 703, adres email: biuro@max-office.pl.
  3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
  4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
  5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
   
  §2
  Zamówienia
   
  1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
  2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
  3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
  4.  Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
   
  §3
  Płatności
   
  1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
  2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
  3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
   
  §4
  Wysyłka towaru
   
  1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
  2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
   
  §5
  Reklamacje
   
  1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
  2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
  3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. 
  4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
   
  §6
  Prawo odstąpienia od umowy
   
  1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
  4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
  5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. 
  6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
  a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
  b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
  c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  f) dostarczania prasy,
  g) usług w zakresie gier hazardowych.
     
  §7 
  Ochrona prywatności
  Szanujemy prywatność Kupującego w sklepie https://max-office.pl. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Umowy prowadzenia Konta, realizacji umowy sprzedaży oraz rozpatrywania reklamacji. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
  1. Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest Max-Office Rafał Sadłowski z siedzibą w Łaskarzewie (ul. Wielgolas 3, 08-450 Łaskarzew) wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 2448 przez Burmistrza Miasta Łaskarzew ,NIP: 291-014-99-64 , tel 530 550 703
  2. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
  3. ma prawo wystąpienia do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, przy czym usunięcie danych przez Administratora oznacza, że Zamówienia danego Klienta nie mogą być realizowane, jak również, że nie może być prowadzone Konto Kupującego.
  4. udostępnienie danych jest dobrowolne,
  5. Do podanych informacji dostęp mają pracownicy Sprzedającego lub firmy zaangażowane bezpośrednio w obsługę sklepu i realizację Zamówienia, jak również w obsługę transakcji zakupu (np. firma kurierska, której przekazywane są dane niezbędne do doręczenia przesyłki, firmie autoryzującej transakcje płatnicze). W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe Kupujących mogą zostać ujawnione organom państwowym. Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy konieczna jest ochrona Operatora przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami.
  6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Sprzedającego danych osobowych zawiera dokument Polityki Prywatności COOKIES
  7. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO
   
  §8
  Własność intelektualna
   
  Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
   
  §9
  Wejście w życie i zmiany Regulaminu
   
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
   

  Przejdź do strony głównej
  Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
  Nie pokazuj więcej tego komunikatu